Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundig Onderzoek

Bouwkundig Onderzoek

Bij verkoop van een huis maakt een bouwkundig onderzoek standaard onderdeel uit van de meeste transacties. Met een dergelijke toetsing wordt onafhankelijk bepaald wat de staat van een huis is, en welke gebreken er zijn of kunnen ontstaan. Ook zal er een algemene kostenberekening worden gemaakt om eventuele gebreken op te lossen. De uitkomst kan bepalen of een koop doorgaat of wordt afgebroken. Wat houdt een bouwkundig onderzoek van een woning in, en hoe verschilt een standaard rapport met een bouwtechnisch onderzoek aan de woning? Dat en meer leggen we uit op deze pagina.

Wat is een bouwkundig onderzoek?

Een bouwkundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de bouwtechnische staat en de integriteit van een gebouw of vastgoedobject te beoordelen. Dit type onderzoek wordt vaak uitgevoerd door bouwkundige experts, architecten of bouwkundige ingenieurs. De voornaamste doelen van een bouwkundig onderzoek zijn:

1. Inspectie van de bouwtechnische staat

Dit omvat het onderzoeken van de fundering, de draagconstructie, het dak, de muren, de vloeren en andere essentiële bouwelementen van het gebouw. Eventuele schade, gebreken of tekortkomingen worden gedocumenteerd.

2. Identificatie van bouwkundige problemen

Het onderzoek heeft tot doel eventuele bouwkundige problemen, zoals scheuren in muren, lekkages, houtrot, betonschade en andere zaken op te sporen en te documenteren.

3. Beoordeling van de constructieve veiligheid

Het bouwkundig onderzoek evalueert of het gebouw voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en of het veilig is voor bewoning of gebruik. Hier zijn standaarden voor ontwikkeld vanuit de overheid en op internationaal niveau.

4. Bepaling van onderhoudsbehoefte

De inspectie geeft inzicht in de noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de bouwkundige integriteit te behouden of te herstellen inclusief een globale berekening van de kosten.

5. Waardebepaling

Een bouwkundig onderzoek kan ook worden uitgevoerd om de waarde van een gebouw te bepalen, bijvoorbeeld in het kader van een aankoop of verkoop. Dit is een andere toetsing dat een taxateur zal uitvoeren.

Bouwkundige onderzoeken zijn van groot belang bij de aankoop van onroerend goed, het plannen van renovaties of verbouwingen, het beoordelen van de staat van een gebouw voor verzekeringen en voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden. Ze bieden waardevolle informatie voor eigenaren, kopers, verkopers en vastgoedprofessionals om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot vastgoed.

Wanneer is bouwkundig onderzoek nodig?

Een bouwkundig onderzoek aan een woning is nodig in verschillende situaties waarin de bouwtechnische staat van een gebouw beoordeeld moet worden. Hier zijn enkele veelvoorkomende scenario’s waarin een bouwkundig onderzoek nodig kan zijn:

  1. Aankoop van onroerend goed: Voordat je een huis, appartement, commercieel pand of ander vastgoed aankoopt, is het verstandig om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Dit geeft je inzicht in de huidige staat van het pand en eventuele verborgen gebreken kunnen aan het licht komen, waardoor je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

 

  1. Verkoop van onroerend goed: Als verkoper kan het zinvol zijn om een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren voordat je je pand te koop aanbiedt. Dit kan potentiële kopers vertrouwen geven en het verkoopproces vergemakkelijken. Met name als een snelle doorlooptijd van belang is, kan dit een factor zijn.

 

  1. Renovaties en verbouwingen: Als je van plan bent om een bestaand gebouw te renoveren of te verbouwen, dan kan een bouwkundig onderzoek helpen bij het identificeren van de benodigde aanpassingen en structurele wijzigingen.

 

  1. Verzekeringen: Verzekeraars kunnen een bouwkundig onderzoek eisen om de premie te bepalen of om dekking te verlenen. Vooral bij oudere gebouwen zullen er strenge voorwaarden worden gesteld waarbij een bouwtechnisch onderzoek vaak verplicht wordt gesteld.

 

  1. Onderhoudsplanning: Eigenaren van vastgoed kunnen periodieke bouwkundige onderzoeken laten uitvoeren om de staat van het gebouw te beoordelen en onderhoudsbehoeften vast te stellen.

 

  1. Erfenis of nalatenschap: Bij het erven van een eigendom kan een bouwkundig onderzoek helpen bij het beoordelen van de staat van het gebouw en eventuele reparaties die nodig zijn voor verder gebruik.

 

  1. Geschillen en juridische kwesties: Bij geschillen over vastgoedtransacties, huurgeschillen, bouwkwaliteit of schadeclaims kan een bouwkundig onderzoek als bewijs dienen. Ongeacht wie het onderzoek aanvraagt, de inspecteur zal onafhankelijk toetsen.

Een bouwkundig onderzoek is nodig wanneer je inzicht wilt krijgen in de bouwtechnische staat van een gebouw, of dat nu is om een aankoopbeslissing te ondersteunen, de veiligheid te waarborgen, onderhoudsbehoeften te identificeren of juridische kwesties op te lossen.

Is een bouwtechnisch onderzoek woning anders?

Een bouwtechnisch onderzoek van een woning verschilt op een aantal punten van een standaard bouwkundig onderzoek. De termen worden echter vaak door elkaar gebruikt. Het kan variëren afhankelijk van regionale terminologie en vakjargon. Beide onderzoeken hebben betrekking op de evaluatie van de bouwtechnische staat van een gebouw. Hier zijn de algemene verschillen in aanpak:

1. Bouwkundig onderzoek

Deze term is doorgaans meer gericht op de fysieke structuur van het gebouw zelf, met de nadruk op de bouwelementen zoals fundering, draagconstructie, muren, daken, vloeren en gevels. Een bouwkundig onderzoek kan de nadruk leggen op de structurele integriteit, materialen en eventuele zichtbare gebreken of schade aan het gebouw.

2. Bouwtechnisch onderzoek

Deze term kan iets breder zijn en zich richten op de technische aspecten van de bouw, inclusief de constructieve en technische systemen van een gebouw, zoals verwarming, ventilatie, elektrische systemen, loodgieterij, isolatie etc. Een bouwtechnisch onderzoek kan ook betrekking hebben op de efficiëntie en prestaties van deze systemen, naast de structurele integriteit van het gebouw.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de exacte reikwijdte van een bouwtechnisch of bouwkundig onderzoek kan variëren op basis van de specifieke behoeften en doelen van het onderzoek, evenals de expertise van de professionals die het uitvoeren. Bij het aanvragen van een dergelijk onderzoek is het essentieel om duidelijke afspraken te maken over de te behandelen aspecten en het beoogde doel van het onderzoek.

Belang van een bouwkundig onderzoek

Naast een bouwkundig onderzoek van een woning kan dit ook van toepassing zijn op zakelijke panden of utiliteitsbouw. Houd altijd rekening met de eisen die worden gesteld aan het rapport. Zo is een bouwtechnisch onderzoek in een woning doorgaans meer uitgebreid met details die in een regulier bouwkundig onderzoek in een woning niet ter sprake komen. Vraag na bij de geldverstrekker, gemeente of andere stakeholder wat precies de eisen zijn en of de inspecteur specifieke diploma’s nodig heeft. Denk hierbij aan ISO-standaard toetsing.

Leave a Reply