Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Aankoop Woning

Bouwkundige Keuring Aankoop Woning

Het is eigenlijk een ‘moetje’, de bouwkundige keuring bij aankoop van een woning. Als je voor de eerste keer een huis koopt, dan loop je tegen allerlei kosten aan, ook als verkoper of huiseigenaar zijn er diverse redenen om het pand te laten keuren. Op deze pagina bekijken we de bouwkundige keuring bij aankoop van een huis, waarom het nodig is, wanneer en wat belangrijke punten zijn om rekening mee te houden.

Wat is een bouwkundige keuring aankoop woning?

Een bouwkundige keuring bij de aankoop van een woning is een grondig onderzoek van de bouwkundige staat van een woning. Het doel van deze keuring is om potentiële kopers inzicht te geven in de staat van de woning en eventuele gebreken of tekortkomingen te identificeren voordat de koop definitief wordt gemaakt. Dit helpt kopers om weloverwogen beslissingen te nemen en mogelijke financiële verrassingen en problemen na de aankoop te voorkomen.

Tijdens een bouwkundige keuring zal een deskundige, meestal een bouwkundig ingenieur of inspecteur, de woning inspecteren en een rapport opstellen waarin de bevindingen worden gedocumenteerd. De keuring omvat een aantal aandachtspunten waaronder:

  1. Constructie: Beoordeling van de staat van de fundering, muren, dak, vloeren en andere structurele elementen.
  2. Installaties: Controle van de elektrische installatie, loodgieterswerk, verwarmingssystemen en ventilatie.
  3. Isolatie en ventilatie: Beoordeling van de isolatie en ventilatie om te zorgen voor energie-efficiëntie en comfort in de woning.
  4. Sanitair en keuken: Controle van de sanitaire voorzieningen en de keukenapparatuur.
  5. Voorkomende gebreken: Identificatie van vochtproblemen, schimmel, houtrot, scheuren en andere bouwkundige gebreken.

Na de keuring ontvangen de kopers een rapport met gedetailleerde informatie over de staat van de woning, inclusief eventuele aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen. Dit rapport kan kopers helpen om te onderhandelen over de aankoopprijs of om te beslissen of ze de koop willen voortzetten, afhankelijk van de ernst van de problemen die uit de inspectie voortkomen.

Wanneer bouwkundige keuring aankoop woning?

Een bouwkundige keuring bij de aankoop van een woning is over het algemeen aan te bevelen in de volgende situaties:

  1. Bij de aankoop van een oudere woning: Oudere huizen hebben doorgaans meer bouwtechnische problemen en verborgen gebreken vanwege slijtage en veroudering van de constructie en installaties. Een keuring kan helpen om deze problemen in kaart te brengen.
  2. Bij twijfels over de bouwtechnische staat: Als kopers twijfels hebben over de algehele staat van een woning, bijvoorbeeld vanwege zichtbare scheuren, vochtplekken, of andere tekenen van problemen, dan zal een bouwkundige keuring meer duidelijkheid verschaffen.
  3. Bij de aankoop van een verbouwingsproject: Als je van plan bent om een huis te kopen dat verbouwd moet worden, is het van belang om te weten welke werkzaamheden nodig zijn en wat de geschatte kosten zullen zijn. Een bouwkundige keuring kan hierbij inzicht bieden.
  4. Als voorwaarde in het koopcontract: In sommige gevallen kan de koper een bouwkundige keuring als voorwaarde in het koopcontract opnemen. Dit betekent dat de verkoop pas doorgaat als de keuring naar tevredenheid is afgerond.
  5. Voor gemoedsrust: Zelfs als er geen duidelijke zorgen zijn over de staat van de woning, kiezen sommige kopers ervoor om een bouwkundige keuring uit te laten voeren voor gemoedsrust. Dit kan helpen om eventuele onverwachte problemen te identificeren en toekomstige kosten in te schatten.

Een hypotheekverstrekker zal doorgaans om een bouwkundige keuring bij aankoop van een huis vragen. De gemaakte kosten zijn normaal gesproken aftrekbaar van de belasting.

Verschil tussen bouwkundig en bouwtechnisch

Tot nu toe hebben we de bouwkundige keuring bij aankoop als algemene inspectie besproken. Toch is er een verschil tussen bouwkundig en bouwtechnisch. Er zijn overlappingen en in de praktijk worden deze termen regelmatig door elkaar gehaald. Voor de duidelijkheid zullen we beide keuringen even los van elkaar definiëren:

1. Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring bij de aankoop van een huis is een professionele inspectie van de bouwkundige staat van een woning. De keuring wordt uitgevoerd door een deskundige, zoals een bouwkundig ingenieur of inspecteur. Het doel van deze keuring is om potentiële kopers gedetailleerde informatie te verschaffen over de huidige staat van de woning, met de nadruk op eventuele gebreken, tekortkomingen en onderhoudsbehoeften. De keuring helpt kopers om weloverwogen beslissingen te nemen en om potentiële problemen en financiële verrassingen na de aankoop te voorkomen.

Tijdens de bouwkundige keuring worden verschillende aspecten van de woning geïnspecteerd, waaronder de constructie, elektrische installatie, loodgieterswerk, verwarming, ventilatie en isolatie. De inspecteur zal eventuele gebreken documenteren en een rapport opstellen dat aan de kopers wordt verstrekt. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over de staat van de woning, met inbegrip van aanbevelingen voor eventuele reparaties of verbeteringen die nodig kunnen zijn.

Kopers kunnen dit rapport gebruiken om beter te begrijpen wat ze kunnen verwachten van de woning en om te onderhandelen over de aankoopprijs op basis van de geïdentificeerde gebreken. Een bouwkundige keuring aankoop woning is aftrekbaar van de belasting als het deel uitmaakt van het aankoopproces van de woning. Bijvoorbeeld als de hypotheekverstrekker erom vraagt of als er een NHG wordt aangevraagd.

2. Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring bij de aankoop van een huis is een grondig onderzoek van de bouwtechnische staat van een woning met als doel potentiële kopers inzicht te geven in de huidige conditie van het pand en eventuele bouwtechnische problemen of gebreken te identificeren. Deze keuring wordt uitgevoerd door een bouwtechnisch expert.

Tijdens een bouwtechnische keuring worden verschillende aspecten van de woning beoordeeld, waaronder de staat van de fundering, muren, vloeren, daken en andere structurele elementen wordt geëvalueerd om te controleren op scheuren, verzakkingen, lekkages en andere mogelijke problemen.

De inspecteur beoordeelt tevens elektrische bedrading, schakelaars, stopcontacten en de zekeringskast om te controleren op mogelijke veiligheidsrisico’s of verouderde componenten. De staat van het sanitair, waterleidingen, riolering en de verwarmingsinstallatie wordt gecontroleerd om eventuele lekkages of defecten op te sporen.

De inspectie omvat vaak ook de beoordeling van isolatie, ventilatie en vochtproblemen om de energie-efficiëntie en het binnenklimaat te beoordelen. Andere bouwkundige problemen, zoals houtrot, schimmel, vochtproblemen en ongedierte, worden gedocumenteerd.

Over het algemeen mag je stellen dat de bouwtechnische keuring bij aankoop van een woning wat strenger is en meer aandachtspunten omvat dan de bouwkeuring bij aankoop van een huis. Als je niet zeker weet wat er nodig is om een hypotheek aan te vragen, vraag het dan aan de hypotheekadviseur of de geldverstrekker waar je een hypotheek aanvraagt.

Leave a Reply