Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Eigen Huis

Bij de aankoop van een woning moet je doorgaans het huis laten keuren. Bijvoorbeeld om een hypotheeklening te krijgen. Je kunt echter ook een bouwkundige keuring van je eigen huis laten uitvoeren. Wanneer een eigenhuis bouwtechnische keuring van toepassing is voor jouw situatie, en of je een eigen huis bouwkundig rapport kunt aftrekken van de belasting leggen we uit op deze pagina.

Waarom bouwkundige keuring eigen huis?

Een bouwkeuring eigen huis kan om verschillende redenen verstandig zijn. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom mensen ervoor kiezen om een bouwkundige keuring uit te laten voeren:

1. Inzicht in de staat van het pand

Een bouwkundige keuring eigen huis biedt een gedetailleerd inzicht in de huidige staat van je huis, inclusief eventuele gebreken, tekortkomingen of problemen die mogelijk moeten worden aangepakt. Dit kan je helpen om de huidige conditie van je huis volledig te bepalen.

2. Onderhandelingspositie

Als je het huis (op termijn) wilt verkopen, dan kan een bouwkundige keuring je helpen bij de onderhandelingen. Als verkoper kun je met de resultaten van de keuring argumenten aandragen voor een hogere verkoopprijs of de koper te vragen om eventuele gebreken te repareren na de verkoop tegen korting.

3. Onderhoudsplanning

De keuring biedt informatie over welk onderhoud en welke reparaties in de nabije toekomst nodig zijn. Dit kan je helpen bij het plannen van je budget en het opstellen van een onderhouds- en reparatie agenda. Door een bouwkundige keuring uit te voeren, kun je onverwachte kosten voorkomen die kunnen ontstaan door verborgen gebreken of problemen in je huis.

4. Veiligheid en gezondheid

De keuring kan potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan het licht brengen, zoals schimmel, asbest, elektrische problemen of structurele tekortkomingen. Dit stelt je in staat om snel actie te ondernemen om deze problemen op te lossen.

5. Juridische bescherming

Als er na de verkoop van het huis verborgen gebreken aan het licht komen, kan een bouwkundige keuring helpen om juridische geschillen te voorkomen, omdat de staat van het huis voor de verkoop gedocumenteerd is.

Eigen huis bouwkundig rapport aanvragen

Het aanvragen van een eigen huis bouwkundig rapport vereist enkele stappen. Het is gelukkig geen ingewikkelde procedure, het is wel van belang om op de juiste wijze te werk te gaan. Zoek als eerste naar een professionele bouwkundig inspecteur met de juiste certificering en ervaring. Het is belangrijk dat de inspecteur onafhankelijk is en geen belangen heeft bij de aan- of verkoop van je huis.

Neem contact op met de inspecteur om een afspraak te maken voor de bouwkundige inspectie. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie over het huis verstrekt, zoals het adres, het type huis, de bouwdatum, en eventuele specifieke vragen die je hebt. Hoe beter je de afspraak voorbereidt, hoe nuttiger de informatie die je krijgt zal zijn.

Op de afgesproken datum zal de bouwkundig inspecteur een grondige inspectie van je huis uitvoeren. Dit omvat het controleren van zaken als het dak, de fundering, de elektrische systemen, het verwarmingssysteem en nog meer. Eventuele zichtbare gebreken worden genoteerd. Een bouwtechnische keuring gaat nog wat dieper dan een standaard bouwkundig onderzoek. Als je hier behoefte aan hebt, geef dit dan aan bij het inplannen van de afspraak.

Na de inspectie zal de inspecteur een eigen huis bouwkundig rapport opstellen met gedetailleerde informatie over de staat van je huis. Het rapport bevat meestal foto’s, beschrijvingen van gebreken en aanbevelingen voor eventuele reparaties of verbeteringen. Ook wordt er een indicatie van de kosten voor verbeteringen opgesteld. Zo kun je een budgettering maken, mogelijk voor de komende jaren wat planning eenvoudiger maakt.

Na de inspectie

De inspecteur zal de resultaten van de inspectie met je bespreken en eventuele vragen beantwoorden. Dit is een kans om een beter begrip te krijgen van de staat van je huis en eventuele vragen te stellen. Het zal in principe geen probleem zijn als je later nog even contact opneemt met enkele aanvullende vragen.

Op basis van het rapport kun je beslissen welke stappen je wilt ondernemen. Dit kan variëren van het aanpakken van onmiddellijke reparaties tot het plannen van toekomstig onderhoud. Omdat het bij een bouwkundige keuring eigen huis niet direct om een lening aanvraag of een verzekeringskwestie gaat, kun je zelf bepalen om de aanbevelingen op te volgen.

Het rapport kan ook worden gebruikt in onderhandelingen tussen koper en verkoper. Soms kan het voordeel bieden om proactief je eigen woning te laten keuren, in plaats van een onderzoek van de potentiële koper af te wachten.

Bouwkeuring eigen huis belasting aftrekbaar?

Houd er rekening mee dat het inhuren van een professionele inspecteur kosten met zich meebrengt, maar het kan op de lange termijn waardevol zijn. Het helpt namelijk om verborgen gebreken op te sporen en weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot je huis. Zorg ervoor dat je een gekwalificeerde en ervaren inspecteur kiest om een grondig en nauwkeurig eigen huis bouwkundig rapport te garanderen.

In Nederland zijn de kosten van een bouwkeuring eigen huis over het algemeen niet aftrekbaar van de belastingen. De reden hiervoor is dat een bouwkeuring eigen huis meestal wordt beschouwd als een privé-uitgave in plaats van een aftrekbare zakelijke of fiscale uitgave. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarin je de kosten van een bouwkundige keuring mogelijk wel kunt aftrekken van de belastingen, bijvoorbeeld:

  1. Kosten voor een eigenhuis bouwtechnische keuring bij aankoop van een woning. Als je de bouwkundige keuring hebt laten uitvoeren in verband met de aankoop van een nieuwe woning, kun je de kosten ervan meenemen in de financieringskosten voor de hypotheek. Dit kan leiden tot een fiscaal voordeel.
  2. Als je je huis deels gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals een thuiskantoor, en je de bouwkundige keuring uitvoert om de staat van dat deel van het huis te beoordelen, zou je in sommige gevallen een deel van de kosten kunnen aftrekken als zakelijke uitgaven. Dit kan echter ingewikkeld zijn, je zou advies kunnen inwinnen bij een belastingadviseur om te bepalen of dit op jou van toepassing is.

Het is altijd verstandig om specifieke vragen met betrekking tot belastingaftrek te bespreken met een belastingadviseur, aangezien belastingwetten en regels kunnen veranderen en afhankelijk zijn van jouw individuele situatie. Een belastingadviseur kan je helpen bepalen of je in aanmerking komt voor eventuele belastingvoordelen met betrekking tot de kosten van een bouwkundige keuring van je eigen huis.

Leave a Reply