Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Huis Kopen

Er zijn veel formaliteiten die je moet regelen als je een huis koopt. De bouwkundige keuring bij aankoop van een huis bijvoorbeeld. Naast wettelijke verplichtingen zijn er ook eisen vanuit de hypotheekverstrekker of verzekeraar. En zelf wil je uiteraard ook weten of de woning in goede staat verkeert. Is bouwkundige keuring bij een huis kopen echt nodig? En hoe verschilt een bouwtechnische keuring bij een huis kopen van een bouwkundig onderzoek? Als je binnenkort een woning koopt, lees dan zeker even deze pagina.

Bouwkundige keuring huis kopen

Technisch gesproken is een bouwkundige keuring bij aankoop van een huis niet verplicht. Er zijn echter een aantal redenen om het toch te doen. Laten we die als eerste op een rijtje zetten:

1. Hypotheekverstrekker

De meeste huizen worden met een hypotheek gekocht. Je gaat naar een bank of andere geldverstrekker om een lening aan te vragen. Naast een taxatie om de woningwaarde te bepalen valt een bouwkundige keuring bij een huis kopen vaak onder de standaard voorwaarden. Zeker als je een woning met Nationale Hypotheek Garantie wilt kopen. Het is wellicht slechts een formaliteit, maar de lening valt of staat met een objectieve toetsing van de woning.

2. Verzekeraar

Met name bij oudere huizen kunnen er gebreken zijn die je niet direct kunt zien. Een inspecteur die hiervoor is opgeleid weet precies waar op te letten bij specifieke woningtypes. Een bouwtechnische keuring bij een huis kopen is daarom van belang bij het afsluiten van een verzekering. Zij willen weten of er risico’s zijn, als bijvoorbeeld de elektra niet in orde is, dan is er een verhoogd risico op brand in huis.

3. Huidige eigenaar

Hoewel de bouwkundige keuring bij aankoop van een huis vrij standaard is, kun je als huiseigenaar ook een inspectie aanvragen. Bijvoorbeeld bij de planning van groot onderhoud. Zo weet je snel waar je op moet letten. Naast een lijst met gebreken zal de inspecteur namelijk ook een schatting maken van de kosten die reparatie met zich meebrengt. Een andere strategie is de woning laten inspecteren om potentiële kopers te overtuigen van de kwaliteit die de woning biedt. Zeker met woningen die minder in trek zijn vanwege diverse redenen, is het goed om proactief een inspectierapport aan te vragen.

4. Nieuwe eigenaar

Zoals gezegd is de bouwkundige keuring bij een huis kopen eigenlijk een standaard procedure. Toch moet je hier niet te licht over denken, het wordt dan ook aanbevolen om bij de inspectie aanwezig te zijn. Je kunt dan vragen stellen en je bekijkt de woning die je graag wilt kopen met andere ogen. Het zorgt ervoor dat je uit die roze wolk komt en eens nuchter naar het pand kijkt.

Informatieplicht en onderzoeksplicht

De eigenaar van een woning heeft een informatieplicht. Dit betekent dat alle mogelijke gebreken die reeds bekend zijn, worden overgedragen aan de potentiële koper. De partij die de woning wil kopen heeft echter ook een onderzoeksplicht. Als je als koper nalaat om de bouwkundige keuring bij aankoop huis uit te laten voeren, en later komen er zaken aan het licht waar de vorige eigenaar geen weet van had, dan kun je die (financiële) schade niet verhalen op die partij.

Bouwtechnische keuring huis kopen

Een bouwkundig inspecteur kan zonder hakken of breken al heel goed bepalen wat de staat van een gemiddelde woning is. Maar er kunnen ook gebreken schuilgaan achter de muren. Een bouwtechnische keuring bij een huis kopen houdt in dat er nauwkeuriger wordt gekeken naar de technische aspecten van een woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 1. Fundering: De staat van de fundering van het gebouw wordt geïnspecteerd om te bepalen of er scheuren, verzakkingen of andere problemen zijn.
 2. Constructie: De bouwmaterialen, draagmuren en algemene constructie van het gebouw worden geëvalueerd op stabiliteit en eventuele structurele problemen.
 3. Dak: Het dak en de dakbedekking worden geïnspecteerd op lekkages, schade en algemene conditie.
 4. Gevel: De gevels en buitenschil van het gebouw worden beoordeeld op eventuele vochtproblemen, scheuren of andere schade.
 5. Elektra: De elektrische installatie wordt gecontroleerd op conformiteit met de geldende normen en eventuele veiligheidsrisico’s.
 6. Riolering: De sanitaire voorzieningen en riolering worden geïnspecteerd op lekkages, verstoppingen en algemene werking.
 7. Verwarming: Het verwarmingssysteem en de ventilatie worden gecontroleerd op efficiëntie en veiligheid.
 8. Isolatie: De isolatie en ventilatie van het pand worden beoordeeld op hun effectiviteit in het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.

Of een bouwkundige keuring bij aankoop van een huis volstaat, of dat je een grondige bouwtechnische keuring bij een huis kopen nodig hebt, kun je navragen bij de belanghebbenden en experts.

Koopcontract huis kopen

In een voorlopig koopcontract worden de voorwaarden vastgelegd tussen koper en verkoper. In dit contract worden een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Dit zijn voorwaarden in een koopovereenkomst die de koper de mogelijkheid biedt om de overeenkomst te ontbinden als bepaalde specifieke omstandigheden zich voordoen. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan kan de overeenkomst zonder verdere verplichtingen worden beëindigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Financieringsvoorbehoud: De koper kan de overeenkomst ontbinden als hij geen geschikte financiering kan krijgen voor de aankoop van het onroerend goed.
 2. Verkoop van de eigen woning: Als de koper de huidige woning moet verkopen om de nieuwe woning te kunnen financieren, kan de overeenkomst afhankelijk worden gemaakt van de succesvolle verkoop van de eigen woning.
 3. Inschrijving Kadaster: Als de koper de woning wil gebruiken voor een specifiek doel, zoals een bedrijfsdoel, kan de overeenkomst afhankelijk worden gemaakt van de inschrijving in het Kadaster om te bevestigen dat het gebruik is toegestaan.
 4. Bestemmingsplan: De koper kan de overeenkomst ontbinden als blijkt dat het bestemmingsplan van de gemeente niet toestaat wat hij met het onroerend goed van plan was.
 5. Milieukundig onderzoek: Als de koper van plan is om het onroerend goed te gebruiken voor bepaalde activiteiten, kan de overeenkomst afhankelijk worden gemaakt van een positief milieukundig onderzoek om te bevestigen dat er geen verontreiniging of andere milieuproblemen zijn.

De bouwkundige keuring bij een huis kopen behoort doorgaans tot de standaard ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat wanneer er bij een inspectierapport zaken aan het licht komen die niet bekend waren, dat de koper van de deal kan afzien. Of dat het contract opnieuw wordt bekeken. Zo kan er voor worden gekozen om de koopsom te verlagen, of de huidige eigenaar zal eerst de gebreken herstellen.

Leave a Reply