Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Nieuwbouw

Bouwkundige Keuring Nieuwbouw

Een nieuw opgeleverde woning, die zal in orde zijn toch? Is een bouwkundige keuring nieuwbouw nodig of is het gewoon geldverspilling? Als je weet dat ieder nieuw huis gemiddeld 20 gebreken vertoont, dan mag duidelijk zijn dat een inspectie na oplevering geen slechte keuze is. Wat is een bouwkundige keuring bij nieuwbouw en is een keuring voor nieuwbouw eigenlijk wel nodig? Je leest er alles over op deze pagina.

Wat is bouwkundige keuring nieuwbouw?

De bouwkundige keuring nieuwbouw woning wordt ook wel opleveringskeuring genoemd. Het betreft een inspectie van een nieuw gebouwd huis of pand om eventuele gebreken of tekortkomingen in de bouwkwaliteit vast te stellen voordat de eigenaar of koper het pand in gebruik neemt. Een bouwkeuring nieuwbouw is bedoeld om ervoor te zorgen dat het nieuwe pand voldoet aan de bouwvoorschriften, technische normen en de verwachtingen van de eigenaar of koper.

Een bouwkundige keuring nieuwbouw is belangrijk om ervoor te zorgen dat de koper een nieuw huis krijgt dat voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en om mogelijke problemen of kosten op lange termijn te voorkomen. Het kan ook helpen bij het vaststellen van de verantwoordelijkheden van de aannemer en de garantievoorwaarden. Schakel daarom een onafhankelijke en gekwalificeerde bouwkundige in om deze keuring uit te voeren. Dan weet je zeker dat het pand grondig is geïnspecteerd en eventuele tekortkomingen zijn gedocumenteerd.

Een bouwkeuring nieuwbouw is niet wettelijk verplicht, het is wel verstandig om te laten uitvoeren. Je kunt nu nog overleggen met de aannemer en gebreken kunnen indien mogelijk opgelost worden. Naarmate er meer tijd verstrijkt wordt dit steeds lastiger. Een bouwkundige keuring bij nieuwbouw huizen is daarom zeker aan te bevelen.

Waarom een nieuwbouw keuring aanvragen?

Hier zijn enkele redenen waarom een bouwkundige keuring bij nieuwbouw nuttig kan zijn:

 1. Kwaliteitsborging: Een bouwkundige keuring bij nieuwbouw helpt ervoor te zorgen dat de nieuwe woning voldoet aan de vereiste bouw- en kwaliteitsnormen. Het kan gebreken en tekortkomingen in de bouwkwaliteit identificeren voordat de eigenaar of koper het pand betrekt.
 2. Identificatie van constructiefouten: Zelfs bij nieuwe constructies kunnen er fouten optreden, zoals gebreken in de fundering, structurele problemen, elektrische of loodgietersproblemen. Een nieuwbouw keuring kan deze problemen aan het licht brengen voordat ze groter worden.
 3. Onderhandelingspositie: Als koper kunt je met behulp van het keuringsrapport eventuele gebreken aan de verkoper laten zien en proberen overeenstemming te bereiken over eventuele reparaties of aanpassingen voordat je de woning koopt.
 4. Garantievoorwaarden: De aannemer biedt bepaalde garanties voor nieuwe constructies. Een bouwtechnische keuring nieuwbouw kan helpen bij het identificeren van problemen die onder de garantie vallen, zodat deze tijdig kunnen worden verholpen.

Het inschakelen van een gekwalificeerde en onafhankelijke bouwkundige is belangrijk om een grondige en betrouwbare inspectie uit te voeren.

Hoe ontstaan gebreken nieuwbouw?

Nieuwbouwwoningen kunnen zeker mankementen vertonen, hoewel ze over het algemeen minder gebreken zouden moeten hebben dan oudere woningen. Er zijn verschillende redenen waarom nieuwbouwwoningen gebreken kunnen vertonen:

 • Bouwproces: Zelfs met strikte bouwvoorschriften en toezicht kan het bouwproces fouten en vergissingen met zich meebrengen. Dit kan variëren van kleine esthetische gebreken tot ernstige structurele problemen.
 • Materialen en vakmanschap: De kwaliteit van de materialen en het vakmanschap dat wordt gebruikt tijdens de bouw is van cruciaal belang. Als er inferieure materialen worden gebruikt of als het vakmanschap tekortschiet, dan kunnen er gebreken ontstaan.
 • Weersomstandigheden: Extreme weersomstandigheden tijdens de bouw kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van het werk. Bijvoorbeeld, als er tijdens de bouw periodes zijn van zware regen of vorst.

De meeste gebreken kunnen meestal relatief eenvoudig worden opgelost, zeker als ze vroegtijdig worden ontdekt. Als er gebreken worden vastgesteld, communiceer dan met de aannemer en zorg ervoor dat deze worden aangepakt en opgelost voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt.

Wat doen bij gebreken nieuwbouw keuring?

Als de nieuwbouw keuring is voltooid en er gebreken zijn aan de woning, dan zul je dit met de aannemer moeten bespreken. De bouwkundige keuring bij nieuwbouw is een manier om onafhankelijk te laten bepalen of een nieuw opgeleverd huis gebreken vertoont. Gemiddeld genomen zal een inspecteur 20 gebreken constateren. Dit zijn vaak kleine mankementen maar soms kunnen er grote, kostbare en zelfs gevaarlijke problemen zijn aan het pand.

Wanneer je gebreken tijdens de bouwkundige keuring nieuwbouw woning ontdekt, is het belangrijk om doelgerichte stappen te ondernemen om deze problemen op te lossen. Hier zijn de stappen die je kunt nemen:

 1. Maak een grondige lijst van alle gebreken en tekortkomingen die je in de nieuwbouwwoning hebt waargenomen. Zorg ervoor dat je alles documenteert, inclusief foto’s en beschrijvingen.
 2. Neem contact op met de aannemer of bouwonderneming die verantwoordelijk is voor de bouw van de woning en informeer hen over de geconstateerde gebreken. Stuur hen een kopie van de lijst en documentatie.
 3. Controleer de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de nieuwbouwwoning. De meeste nieuwbouwwoningen worden geleverd met bouwgaranties die bepaalde gebreken dekken gedurende een bepaalde periode. Zorg ervoor dat je begrijpt welke gebreken onder de garantie vallen en binnen welke termijn je actie moet ondernemen.
 4. Bewaar alle schriftelijke communicatie met de aannemer, inclusief e-mails, brieven en notities. Dit kan van pas komen als er geschillen ontstaan.
 5. Plan een inspectie met de aannemer om de vastgestelde gebreken persoonlijk te laten beoordelen. Zorg ervoor dat je tijdens deze inspectie de lijst van gebreken doorloopt en dat alles grondig wordt gedocumenteerd.
 6. Nadat de gebreken zijn vastgesteld, moet de aannemer overgaan tot reparatie en herstel. Zorg ervoor dat de aannemer de gebreken volledig en naar tevredenheid verhelpt.
 7. Nadat de herstelwerkzaamheden zijn voltooid, voer je opnieuw een inspectie uit om te controleren of de gebreken naar behoren zijn verholpen en of er geen nieuwe problemen zijn ontstaan.
 8. Bewaar alle documentatie zorgvuldig voor toekomstige verwijzing. Dit heeft betrekking op de gebreken en de herstelwerkzaamheden, evenals foto’s en rapporten van inspecties.
 9. Als er geschillen ontstaan of als de aannemer nalatig is bij het verhelpen van de gebreken, overweeg dan juridisch advies om jouw rechten en opties te begrijpen en te beschermen.

Zie de bouwtechnische keuring nieuwbouw niet als een gebrek aan vertrouwen in de aannemer. Het bouwen van vastgoed is een complex proces waar de kans op fouten groot is. Er zijn veel mensen betrokken bij de constructie en afwerking. Een ervaren bouwkundig inspecteur kan de bouwtechnische keuring van een nieuwbouwhuis neutraal uitvoeren, zonder persoonlijke betrokkenheid of financiële verbinding met het object. Het is daarmee een neutrale partij die alle bevindingen zal optekenen en kan beargumenteren.

Leave a Reply