Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Ontbindende Voorwaarde

Bouwkundige Keuring Perfectkeur, Hoe Duur Is Een Bouwkundige Keuring

Een voorlopig koopcontract is niet vrijblijvend. Als de afspraken worden nagekomen dan is er sprake van een bindende overeenkomst. Daarom worden er door de koper meestal ‘ontbindende voorwaarden’ opgenomen in het contract. Als deze relevant blijken te zijn, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. De bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde is hier een voorbeeld van. Wat dit inhoudt en wat de gevolgen zijn van een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde leggen we uit op deze pagina.

Wat is bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde?

Bij de ontbindende voorwaarden is de bouwkundige keuring een clausule die de koper beschermt bij de intentie om een huis te kopen. Deze clausule geeft de koper het recht om het koopcontract te ontbinden als uit een bouwkundige keuring blijkt dat er ernstige gebreken of tekortkomingen zijn aan het pand. De exacte voorwaarden en termijnen worden meestal in het contract vastgelegd.

Bouwkundige keuring voorwaarden bieden de koper de mogelijkheid om de koop van het onroerend goed te ontbinden als er bijvoorbeeld structurele problemen zoals ernstige vochtschade of andere belangrijke bouwkundige kwesties aan het licht komen tijdens de inspectie. Het beschermt de koper tegen het aangaan van een financiële verplichting voor een pand met verborgen gebreken.

Hoewel de ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring de kandidaat koper in staat stelt om de overeenkomst te ontbinden, kan het ook gebruikt worden om samen met de verkoper tot nieuwe afspraken te komen. In dat geval zal het voorlopig koopcontract worden aangepast op basis van de nieuwe bevindingen.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Laten we naast de bouwtechnische keuring ontbindende voorwaarde ook even in het algemeen naar ontbindende voorwaarden kijken. Bij het kopen van een huis staan er bepalingen in een koopcontract die de koper en in mindere mate de verkoper beschermen. De transactie kan worden geannuleerd als bepaalde voorwaarden niet worden vervuld. Deze voorwaarden variëren afhankelijk van het specifieke contract en de onderhandelingen tussen koper en verkoper, hier zijn vijf vaak voorkomende ontbindende voorwaarden bij de aankoop van een huis:

  1. Financieringsvoorbehoud: Dit is een van de meest voorkomende ontbindende voorwaarden. Hierbij krijgt de koper een periode van doorgaans 4 tot 6 weken om de financiering voor de aankoop rond te krijgen. Als de koper er niet in slaagt om de financiering te regelen binnen de gestelde termijn, dan kan het contract worden ontbonden.
  2. Voorbehoud verkoop eigen woning: Als de koper de huidige woning nog moet verkopen voordat de nieuwe woning wordt gekocht, dan kan er een ontbindende voorwaarde worden opgenomen die afhankelijk is van de succesvolle verkoop van de huidige woning.
  3. Voorbehoud van financiering voor een overbruggingslening: Dit is mogelijk van toepassing als de koper een overbruggingslening nodig heeft om de aankoop te financieren. Als de overbruggingslening niet wordt goedgekeurd, dan kan het koopcontract worden ontbonden.
  4. Voorbehoud van Nationale Hypotheek Garantie: In Nederland kan een koper een ontbindende voorwaarde opnemen die afhankelijk is van het verkrijgen van een NHG garantie voor de hypotheek. De Nationale Hypotheek Garantie stelt diverse eisen waaronder een bouwkundige keuring.
  5. Bouwkundige keuring: Bij de bouwkundig rapport ontbindende voorwaarde heeft de koper het recht om het contract te ontbinden als uit een bouwkundige keuring ernstige gebreken of tekortkomingen naar voren komen. Hierover kun je verder op deze pagina meer lezen.

Het is belangrijk om de voorwaarden in een voorlopig koopcontract goed te begrijpen. Het niet nakomen van de voorwaarden kan gevolgen hebben voor de geldigheid van het contract en eventuele financiële verplichtingen. Informeer bij de makelaar of hypotheekadviseur naar de stappen die je moet nemen.

Zijn ontbindende voorwaarden verplicht?

Ontbindende voorwaarden zoals de bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde zijn doorgaans niet verplicht in een koopcontract voor onroerend goed. Ze zijn bedoeld om de belangen van beide partijen te beschermen. Het is gebruikelijk en ook zeker verstandig om ontbindende voorwaarden op te nemen in een koopcontract, omdat ze de koper bescherming bieden in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Het ontbreken van ontbindende voorwaarden betekent dat de koper mogelijk geen juridische bescherming geniet als er niet aan de contractuele verplichtingen kan worden voldaan. Dit zorgt voor financiële risico’s voor de koper, zoals het verliezen van de aanbetaling of aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding aan de verkoper.

In de praktijk is het gebruikelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen in koopcontracten, ze worden beschouwd als een belangrijk instrument om de belangen van zowel de koper als de verkoper te waarborgen en om onvoorziene omstandigheden te behandelen. De bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde is met name voor wat oudere panden van groot belang, toch is het in principe goed om deze clausule voor iedere woning op te nemen.

Ontbindende voorwaarden niet in contract?

Als de verkoper geen ontbindende voorwaarden in het koopcontract wil opnemen, maar de koper deze wel nodig acht om de transactie aan te gaan, dan moet je onderhandelen. Het is belangrijk om te realiseren dat zowel de koper als de verkoper persoonlijke belangen hebben, en onderhandelingen zijn de gebruikelijke manier om tot overeenstemming te komen.

Hier zijn enkele stappen die de koper kan overwegen als de verkoper geen ontbindende voorwaarden wil accepteren:

  • Communiceer open de verkoper of de makelaar om jouw zorgen en redenen voor de ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld de wijze waarop de aankoop wordt gefinancierd.
  • Stel voor om de ontbindende voorwaarden te beperken in omvang, termijn of omstandigheden. Dit geeft de verkoper meer zekerheid om de voorwaarden te accepteren. De verkopende partij kan niet onbeperkt wachten tot de koper alles geregeld heeft.
  • Als de verkoper nog steeds geen ontbindende voorwaarden accepteert, dan moet je overwegen of je bereid bent het risico te nemen zonder deze voorwaarden. Als de ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring een obstakel is, dan is er mogelijk iets niet in orde aan de woning.
  • Het kan verstandig zijn om een makelaar of een juridisch adviseur te raadplegen om je te begeleiden bij de onderhandelingen en om ervoor te zorgen dat jouw belangen worden beschermd. Deze professionals hebben kennis van zaken en kunnen het hoofd koel houden.

Als je er toch niet in slaagt tot overeenstemming te komen met de verkoper, dan moet je overwegen om naar andere woningen te zoeken waarbij de verkoper wel bereid is om ontbindende voorwaarden te aanvaarden. Het is belangrijk om te onthouden dat vastgoedtransacties complexe en juridisch bindende overeenkomsten zijn. De voorwaarden van het koopcontract moeten zorgvuldig worden overwogen, en het is in het belang van zowel de koper als de verkoper om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel i

Leave a Reply