Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring VEH

Bouwkundige Keuring VEH

Als je wilt weten wat de staat van je huidige woning is, of wanneer je van plan bent om een huis te kopen, dan kun je de bouwkundige keuring VEH aanvragen. Dit is de keuring die Eigen Huis aanbiedt als optionele service voor hun leden. Je kunt naast de bouwtechnische keuring VEH overigens ook elders bouwkundige inspecties aanvragen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen, en hoe verschilt de bouwtechnische keuring van VEH van een bouwkundige inspectie? We leggen het uit op deze pagina.

Wat is Bouwkundige keuring VEH?

De bouwkundige keuring VEH is een woningkeuring die Eigen Huis aanbiedt voor hun leden. Het betreft een betaalde dienst. De bouwtechnische keuring van VEH is een onafhankelijke, visuele inspectie van een woning. Deze keuring verschaft je in grote lijnen inzicht in de bouwkundige conditie van de woning en biedt tevens inzage in de benodigde investeringen om de woning in goede staat te brengen. Deze kosten worden gedetailleerd opgesplitst in directe uitgaven, toekomstige kosten en verbeteringen voor de woning.

Toegevoegd aan het keuringsrapport is een aanvullend gedeelte over verduurzaming. De bouwkundige inspecteur zal mogelijke opties voor verduurzaming en energiebesparing bespreken, die afgestemd zijn op de specifieke eigenschappen van de woning en jouw persoonlijke voorkeuren. Hierdoor ben je niet alleen geïnformeerd over de bouwtechnische toestand van de woning, maar heb je tevens inzicht in welke stappen je kunt nemen om energie te besparen, inclusief de bijbehorende kosten.

De kosten voor de VEH bouwtechnische keuring bedragen 362 euro voor een woning tot 450 m3, kijk op de website voor alle tarieven.

Over Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse belangenorganisatie die zich richt op de belangen van huiseigenaren. De vereniging werd opgericht in 1974 en heeft als doel om de belangen van mensen die een eigen woning bezitten te behartigen en hen te voorzien van informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot hun woning. Vereniging Eigen Huis heeft meer dan 800.000 leden en is daarmee de grootste belangenorganisatie voor huiseigenaren in Nederland. De vereniging biedt verschillende diensten en voordelen aan haar leden, waaronder:

Advies en informatie: Vereniging Eigen Huis voorziet leden van informatie en advies over zaken als aankoop, onderhoud, verbouwing, financiering, en juridische aspecten van woningbezit.

Belangenbehartiging: De organisatie behartigt de belangen van huiseigenaren bij de overheid en andere instanties. Ze lobbyt voor gunstige regelgeving en voorwaarden voor huiseigenaren.

Collectieve inkoop: Vereniging Eigen Huis onderhandelt namens haar leden met leveranciers en aanbieders van diensten, zoals energie, zonnepanelen en verzekeringen, om gunstige collectieve kortingen te verkrijgen.

Onderzoek en publicaties: De vereniging voert onderzoek uit naar diverse aspecten van de woningmarkt en publiceert rapporten en informatie om haar leden te informeren.

Kortom, Vereniging Eigen Huis is een organisatie die huiseigenaren ondersteunt en vertegenwoordigt in verschillende aspecten van het woningbezit en de bijbehorende kwesties in Nederland. Het biedt leden toegang tot informatie, advies en collectieve voordelen om hen te helpen bij het beheer van hun eigen woning.

Bouwkundig en bouwtechnisch

Wat is het verschil tussen de bouwkundige keuring van VEH en de bouwtechnische keuring VEH? Bouwkundig en bouwtechnisch zijn niet helemaal dezelfde begrippen, al worden ze in de praktijk wel vaak als synoniem gebruikt. Als je de bouwkundige keuring VEH opzoekt en een afspraak wilt inplannen, dan word je naar de VEH bouwtechnische keuring pagina geleid. Voor de keuring van Eigen Huis maakt het dus niet uit. Bij andere aanbieders kan er echter wel verschil worden gemaakt. Met name de technische aspecten zoals de elektrische installatie, isolatie en het sanitair krijgen extra aandacht. Over het algemeen bestaat de keuring van je eigen huis uit:

 1. Fundering: De inspecteur bekijkt de fundering van de woning om te beoordelen of er scheuren, verzakkingen of andere problemen zijn die de stabiliteit van het gebouw kunnen beïnvloeden. Eventuele problemen met de fundering kunnen aanzienlijke gevolgen hebben.
 2. Muren en gevels: De buitenmuren en gevelbekleding worden geïnspecteerd op tekenen van schade, zoals scheuren, vochtinfiltratie of gebrekkig metselwerk.
 3. Dakconstructie: De dakconstructie, dakbedekking en dakgoten worden onderzocht om te controleren op lekkages, beschadigingen, of slijtage van dakbedekking.
 4. Binnenmuren en plafonds: De binnenmuren en plafonds worden geïnspecteerd op scheuren, vochtproblemen, schimmel of andere mogelijke tekortkomingen.
 5. Vloeren: De vloerconstructie en vloerbedekking worden geëvalueerd om te zien of er problemen zijn, zoals verzakkingen of beschadigingen.
 6. Kozijnen, ramen en deuren: De staat van kozijnen, ramen en deuren wordt beoordeeld, inclusief het functioneren van sloten en scharnieren.
 7. Sanitaire voorzieningen: Sanitaire voorzieningen zoals leidingen, kranen, toiletten en badkamers worden geïnspecteerd op lekkages of andere problemen.
 8. Elektrische installatie: De elektrische bedrading en installatie worden gecontroleerd op veiligheid en conformiteit met de geldende voorschriften.
 9. Verwarming en ventilatie: Verwarmingssystemen, ventilatie en airconditioning worden geïnspecteerd om te zien of ze goed functioneren en veilig zijn.
 10. Isolatie en energie-efficiëntie: De inspecteur kan de kwaliteit van de isolatie beoordelen en suggesties doen voor energiebesparende maatregelen, zoals het verbeteren van de isolatie.
 11. Veel voorkomende gebreken: Eventuele problemen, zoals schimmelgroei, houtrot, termieten besmetting, of andere tekortkomingen worden gedocumenteerd.
 12. Advies en aanbevelingen: Naast het vastleggen van bevindingen, zal de bouwkundig inspecteur advies geven over welke stappen nodig zijn om gebreken te verhelpen of om verbeteringen aan de woning aan te brengen.

Het resultaat van de bouwkundige keuring is een uitgebreid rapport dat de staat van de woning beschrijft, inclusief foto’s en aanbevelingen voor mogelijke acties. Dit rapport kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de aankoop, verkoop, onderhoud, of verbouwing van een woning. Het is belangrijk om een gekwalificeerde en gecertificeerde bouwkundig inspecteur in te schakelen om een grondige en betrouwbare inspectie uit te voeren.

Is de keuring Eigen Huis anders?

In principe is de VEH bouwtechnische keuring niet wezenlijk anders dan een bouwkundige keuring via een andere organisatie of bedrijf. Als je een inspectierapport moet overleggen bij aanvraag van een hypotheek, controleer dan bij de geldverstrekker wat de voorwaarden zijn. De keuring Eigen Huis wordt overigens ook niet intern uitgevoerd door eigen personeel, ze werken hiervoor samen met lokale partners die volgens hetzelfde tarief en criteria werken. Met name voor huiseigenaren of kopers die geen lid zijn van Vereniging Eigen Huis kan een ander bedrijf uitkomst bieden. Informeer naar de tarieven en dienstverlening en maak jouw keuze.

Leave a Reply