Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring VVE

Bouwkundige Keuring VVE

Een bouwkundige keuring voor een VvE is van belang om de duurzaamheid en waarde van het onroerend goed te behouden, en om ervoor te zorgen dat de Vereniging van Eigenaars haar verantwoordelijkheden neemt met betrekking tot het onderhoud van het gebouw. Wat houdt een VvE bouwkundige keuring precies in en op welke wijze verschilt een bouwtechnische keuring VvE van een reguliere inspectie? Dat en meer lees je op deze pagina.

Wat is een VvE?

Voordat we dieper ingaan op de bouwkundige keuring VvE zullen we eerst in het kort beschrijven wat een VvE is. De afkorting staat voor ‘Vereniging van Eigenaars’. Het is een term die vooral in Nederland wordt gebruikt en verwijst naar een vereniging die wordt opgericht door de eigenaars van appartementen of andere onroerende goederen binnen een gemeenschappelijk gebouw of complex. Het doel van een VvE is om het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de entree, het dak, de gevel, trappenhuizen en eventuele gemeenschappelijke ruimten, te organiseren en te financieren.

Elke eigenaar van een appartement in het gebouw wordt automatisch lid van de VvE en heeft stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging. De leden nemen beslissingen over zaken als onderhoud, reparaties, verzekeringen en het vaststellen van de servicekosten die elke eigenaar moet betalen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

Wat betekent bouwkundige keuring VvE?

De VvE bouwkundige keuring houdt in dat er een grondige inspectie van het gebouw of complex plaatsvindt. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een bouwkundig expert. Het doel van een bouwkundige keuring voor een VvE is om inzicht te krijgen in de huidige staat van het gebouw en eventuele gebreken of tekortkomingen te identificeren. Deze keuring is belangrijk voor het plannen van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en kan de VvE helpen om beslissingen te nemen over de benodigde investeringen en budgetten.

Tijdens de bouwkundige keuring worden verschillende aspecten van het gebouw beoordeeld, waaronder:

 • Bouwtechnische staat: De inspecteur onderzoekt de algehele bouwtechnische staat van het gebouw, inclusief de fundering, de constructie, het dak, de gevel, de trappenhuizen en andere gemeenschappelijke delen.
 • Installaties: Eventuele installaties in het gebouw, zoals elektrische systemen, loodgieterswerk en verwarmingssystemen, worden beoordeeld op hun staat en functioneren.
 • Gebreken en tekortkomingen: De keuring identificeert eventuele gebreken, tekortkomingen en mogelijke problemen, zoals lekkages, scheuren in muren, verouderde technische systemen en dergelijke zaken.
 • Onderhoudsbehoeften: De inspectie helpt bij het vaststellen van de onderhoudsbehoeften van het gebouw en kan een tijdslijn voor toekomstige werkzaamheden opstellen.
 • Kostenramingen: Op basis van de bevindingen van de keuring kan de bouwkundige expert kostenramingen opstellen voor de benodigde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

Wanneer is een bouwtechnische keuring VvE nodig?

Een bouwtechnische keuring voor een VvE kan nodig zijn in verschillende situaties. Dit zijn enkele situaties waarin een bouwkundige keuring voor een VvE nuttig kan zijn:

 1. Vaststellen van huidige staat: Het is aan te bevelen om een bouwtechnische keuring uit te voeren wanneer de VvE wordt opgericht, of bij aanvang van het beheer van het gebouw. Dit helpt bij het vaststellen van de huidige staat van het gebouw en dient als referentiepunt voor toekomstige inspecties.
 2. Opstellen van meerjarenonderhoudsplan: Een bouwtechnische keuring is essentieel bij het opstellen van een MJOP. Dit plan bevat een overzicht van geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor de komende jaren, inclusief kostenramingen. Dit plan helpt de vereniging om financiële reserves op te bouwen en de benodigde werkzaamheden tijdig uit te voeren.
 3. Bij verkoop of aankoop appartement: Potentiële kopers of verkopers van appartementen in het gebouw kunnen een bouwtechnische keuring aanvragen om de staat van het appartement en het gebouw te beoordelen voordat ze tot aankoop of verkoop overgaan.
 4. Na schade of incidenten: Als er schade aan het gebouw is, zoals lekkages, brand of andere incidenten, kan een bouwtechnische keuring worden uitgevoerd om de omvang van de schade en de benodigde reparaties te bepalen.
 5. Periodieke inspecties: Het is raadzaam om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, bouwtechnische keuringen uit te voeren om de staat van het gebouw te controleren en eventuele problemen in een vroeg stadium op te sporen.
 6. Voor renovatie- of verbouwingsprojecten: Voordat de VvE een grootschalige renovatie of verbouwing plant, kan een bouwtechnische keuring helpen bij het identificeren van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en het vaststellen van een budget.

De exacte frequentie en het tijdstip van een bouwtechnische keuring door de VvE kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en het gebouw. Over het algemeen is het echter verstandig om regelmatig inspecties uit te voeren om de staat van het gebouw te monitoren en ervoor te zorgen dat het onderhoud en de reparaties tijdig worden uitgevoerd om de duurzaamheid en waarde van het onroerend goed te behouden.

Hoe verschilt een VvE keuring van een normale inspectie?

Een VvE bouwkundige keuring verschilt van een normale inspectie doordat het gericht is op het beoordelen van de gemeenschappelijke delen en aspecten van een gebouw die eigendom zijn van de Vereniging van Eigenaars waarvoor de vereniging verantwoordelijk is. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen een bouwkundige keuring via VvE en een normale inspectie:

1. Focus op gemeenschappelijke delen

Een VvE inspectie richt zich op de gemeenschappelijke delen van een gebouw, zoals de entree, het dak, de gevel, trappenhuizen, liftinstallaties, parkeergarages en andere gedeelde voorzieningen. In een reguliere inspectie van een individuele woning ligt de nadruk op het betreffende pand zelf.

2. Verantwoordelijkheid van de VvE

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de financiering van deze gemeenschappelijke delen, terwijl individuele woningeigenaren verantwoordelijk zijn voor hun eigen privé ruimtes. Een VvE inspectie beoordeelt de staat van die delen en bepaalt welke werkzaamheden nodig zijn.

3. Bijdrage aan het meerjarenonderhoudsplan

Een VvE bouwkundige keuring is een essentieel onderdeel van het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan geeft een overzicht van geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw en helpt de leden bij het budgetteren en plannen van deze werkzaamheden.

4. Gemeenschappelijke kostenverdeling

De bevindingen in het rapport zijn van belang om de kosten voor onderhoud en reparaties te verdelen onder de eigenaren van de verschillende appartementen of eenheden in het gebouw, omdat de vereniging in veel gevallen de kosten collectief financiert.

5. Wettelijke verplichting

In Nederland is het wettelijk verplicht voor VvE’s om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en periodiek bij te werken. Een bouwtechnische keuring en inspecties van gemeenschappelijke delen zijn vaak vereist om een accuraat en up-to-date MJOP te kunnen samenstellen.

Een bouwkundige VvE keuring is dus specifiek gericht op de behoeften en verantwoordelijkheden van een Vereniging van Eigenaars, en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke delen van het gebouw goed worden onderhouden en beheerd. Een standaard inspectie is gericht op individuele woningen en de behoeften van de eigenaar van die specifieke woning.

Leave a Reply