Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige Keuring Wanneer?

Bouwkundige Keuring Wanneer?

Timing is alles. Het moment waarop je een huis koopt of verkoopt bijvoorbeeld. Bij dit soort grote beslissingen kun je duizenden euro’s besparen door op het juiste moment toe te slaan. Een bouwkundige keuring, wanneer kun je die het beste plannen? Het antwoord is verschillend per situatie, op deze pagina lees je wanneer een bouwkundige keuring het meeste voordeel oplevert en meer informatie over deze inspectie. Zo zul je ontdekken dat er naast een ‘oppervlakkige’ controle ook een meer technische inspectie mogelijk is. Wat een bouwtechnische keuring is, en wanneer dit relevant is voor jouw woning, leggen we uit op deze pagina.

Bouwkundige keuring wanneer?

Bij de aankoop van een huis zeg je vaak al mondeling toe, nog voordat je echt goed de woning hebt bekeken. Wanneer een bouwkundige keuring laten doen? Het is geen probleem om dit na het bod uit te brengen, zolang je niet vergeet de uitslag van de inspectie in de ontbindende voorwaarden op te nemen. Wat houdt dit in?

Een ontbindende voorwaarde bij een bouwkundige keuring is een clausule in een koopovereenkomst voor bijvoorbeeld een huis die de koper de mogelijkheid biedt om de koop te annuleren als er bepaalde gebreken of tekortkomingen aan het vastgoed worden ontdekt tijdens de bouwkundige keuring. Deze voorwaarde beschermt de koper tegen het aangaan van een koopovereenkomst voor een woning waarvan later blijkt dat het ernstige bouwkundige problemen heeft.

Standaard voorwaarden die in deze clausule vaak voorkomen, zijn bijvoorbeeld:

 1. Termijn: De periode waarbinnen de bouwkundige keuring moet worden uitgevoerd en eventuele gebreken moeten worden gemeld. Deze termijn is meestal beperkt tot enkele weken na het tekenen van de koopovereenkomst.
 2. Lijst van gebreken: De clausule kan specifieke criteria bevatten voor wat als een ‘aanvaardbaar’ of ‘onacceptabel’ gebrek wordt beschouwd. Dit kan variëren afhankelijk van de overeenkomst tussen de koper en verkoper.
 3. Meldingsplicht: De koper moet de verkoper tijdig informeren over eventuele geconstateerde gebreken en documentatie verstrekken als bewijs.
 4. Annuleringsrecht: Als de bouwkundige keuring aantoont dat er ernstige gebreken zijn die aan de voorwaarden voldoen, dan kan de koper de overeenkomst annuleren en de aanbetaling terugkrijgen.

Het is essentieel dat de ontbindende voorwaarde duidelijk en gedetailleerd in de koopovereenkomst wordt vermeld, om eventuele geschillen en misverstanden te voorkomen. Wanneer een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd is dus van belang, dat je de woning laat inspecteren is eigenlijk onontkoombaar. Als je namelijk op goed vertrouwen een huis zou kopen, en later komen er gebreken aan het licht, dan kun je voor duizenden of zelfs tienduizenden euro’s in de problemen geraken.

Bouwtechnische keuring?

Wanneer is een bouwtechnische keuring van een huis van toepassing? In de eerste plaats is het van belang om te weten dat de termen bouwkundig en bouwtechnisch vaak dezelfde betekenis hebben, althans op papier. De inhoud van een inspectie wordt vooral bepaald door de toepassing. Als je bijvoorbeeld als huiseigenaar een verbouwing plant, dan zijn er andere criteria van toepassing dan bij een bouwkundige keuring wanneer je een hypotheekaanvraag hebt lopen bij de bank.

Een bouwkundige keuring en een bouwtechnische keuring zijn over het algemeen synoniemen en verwijzen naar hetzelfde proces. Beide termen worden gebruikt om te beschrijven dat er een inspectie wordt uitgevoerd om de bouwtechnische staat van een woning of ander onroerend goed te beoordelen. Deze inspectie is bedoeld om eventuele gebreken, tekortkomingen, of problemen met de bouw- en constructiekwaliteit van het pand te identificeren.

Tijdens een bouwkundige of bouwtechnische keuring zal een gekwalificeerde inspecteur het onroerend goed grondig onderzoeken en een rapport opstellen met bevindingen en aanbevelingen. Deze keuring kan verschillende aspecten van het pand behandelen, zoals de fundering, het dak, de muren, de elektrische installatie, het sanitair, de verwarming en andere belangrijke elementen.

De keuring is van belang voor zowel kopers als verkopers. Voor kopers biedt het inzicht in mogelijke problemen voordat ze een definitieve aankoopbeslissing nemen, en het kan hen in staat stellen om te onderhandelen over eventuele reparaties of prijsaanpassingen. Voor verkopers kan een positief keuringsrapport het vertrouwen van potentiële kopers vergroten.

Bouwkundig of bouwtechnisch?

Een bouwtechnische keuring, ook wel bekend als een bouwkundige keuring, is een grondige inspectie van een gebouw, meestal een woning, om de bouwtechnische staat ervan te beoordelen. Het doel van een bouwtechnische keuring is om eventuele gebreken, tekortkomingen, en potentiële problemen met de constructie en installaties van het gebouw te identificeren. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten die worden beoordeeld tijdens een bouwtechnische keuring:

 1. Fundering: De inspecteur controleert de fundering van het gebouw om te zien of er scheuren, verzakkingen of andere problemen zijn die de stabiliteit van het gebouw kunnen beïnvloeden.
 2. Constructie: De algehele constructie van het gebouw wordt beoordeeld op eventuele structurele gebreken. Denk hierbij aan de muren, vloeren, plafonds, en het dak.
 3. Elektrische installatie: De elektrische bedrading en het elektrische systeem worden geïnspecteerd om te zorgen dat deze voldoen aan de geldende normen en veiligheidsvoorschriften.
 4. Leidingen en sanitair: De waterleidingen, riolering, verwarming, en sanitair worden geïnspecteerd om eventuele lekken of problemen te identificeren.
 5. Verwarming, ventilatie en airconditioning: Het HVAC-systeem wordt gecontroleerd om te zien of het goed functioneert en onderhouden is.
 6. Dak: Het dak wordt onderzocht op eventuele schade, lekkages, of slijtage. Het is van belang dat alle onderdelen goed toegankelijk zijn.
 7. Isolatie en ventilatie: De isolatie en ventilatie in het gebouw worden geëvalueerd om te bepalen of deze aan de energie-efficiëntie eisen voldoen. Dit staat los van het Energielabel, dat wel verplicht is.
 8. Terrein en omgeving: Eventuele drainage problemen, vochtproblemen, en andere externe factoren die de bouwtechnische staat van het gebouw kunnen beïnvloeden, worden ook in overweging genomen.

Na de inspectie zal de bouwtechnisch inspecteur een gedetailleerd rapport opstellen met bevindingen, aanbevelingen, en mogelijk zelfs kostenramingen voor eventuele noodzakelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden.

Conclusie

Dus; een bouwtechnische keuring, wanneer is dit nodig? Vooral bij oudere woningen of huizen met achterstallig onderhoud. Wanneer er vermoedens bestaan van mankementen in de leidingen of elektra, dan moet hier extra aandacht aan besteed worden. Overigens zijn er bedrijven die altijd een nauwkeurige inspectie uitvoeren met een gedetailleerd rapport. Wanneer een bouwtechnische keuring in huis nodig is, kun je navraag doen bij het bedrijf dat de inspectie uitvoert of bij de geldverstrekker waar je een lening aanvraagt.

Wanneer een bouwkundige keuring laten doen is dus belangrijk, wees er ook op tijd bij. Afhankelijk van de regio waar je woont, kunnen er door personeelstekort wachtlijsten zijn. Als je zojuist een voorlopig koopcontract hebt ondertekend, dan moet je snel handelen. Neem daarom zo vroeg mogelijk contact op met een erkend inspectiebureau.

Leave a Reply