Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Eigen Huis Aankoopkeuring

Eigen Huis Aankoopkeuring

Als je wilt weten wat de bouwkundige staat van een huis is dat je wilt kopen, dan kun je een Eigen Huis aankoopkeuring aanvragen. Er zijn meerdere partijen die dergelijk onderzoek uitvoeren, leden van Eigen Huis kunnen tegen betaling gebruik maken van deze service. Hoe dit in zijn werk gaat en alles wat je moet weten over de aankoopkeuring van Eigen Huis kun je lezen op deze pagina.

Wat is de Eigen Huis aankoopkeuring?

Op het moment dat je een keuring aanvraagt, verwijst Vereniging Eigen Huis je aanvraag door naar Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. Dit is een dochteronderneming van Vereniging Eigen Huis. Je geeft de zelfstandige bouwkundige de opdracht om de keuring voor jou uit te voeren. Het netwerk van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. bestaat uit persoonlijk gecertificeerde zelfstandige bouwkundigen, de stichting voert het onderzoek niet zelf uit.

Hoe gaat de aankoopkeuring van Eigen Huis in zijn werk?

De bouwkundige voert een visuele inspectie uit, maar niet alle delen van een woning zijn altijd volledig zichtbaar voor de bouwkundige. Voor delen die aan het zicht zijn onttrokken, zoals de fundering, riolering en leidingen, wordt een oordeel geveld op basis van beschikbare informatie. Gespecialiseerde onderzoeken, sloopwerkzaamheden of constructieberekeningen maken geen deel uit van de keuring. Als er tijdens de keuring aanwijzingen zijn die nadere analyse vereisen, dan kan de bouwkundige je doorverwijzen naar een specialist of constructeur. Deze aanwijzingen zullen dan worden opgenomen in het rapport.

Wat zijn de kosten voor een Eigen Huis aankoopkeuring?

In het rapport heeft de bouwkundige de kosten genoteerd die nodig zijn om de woning in een functionele staat te brengen. Het betreft echter geen kosten voor de afwerking van de woning, zoals behang- of binnenschilderwerk. Daarnaast heeft de bouwkundige, voor zover mogelijk, de woning beoordeeld op veiligheidsaspecten.

In de aankoopkeuring van Eigen Huis wordt de conditie van verschillende onderdelen van de woning aangegeven. De bouwkundige noteert kosten bij onderdelen die behoefte hebben aan onderhoud, herstel of vervanging. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden:

  • Directe kosten hebben betrekking op herstelwerkzaamheden die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om verdere schade of gevaar te voorkomen.
  • Kosten op termijn worden genoteerd wanneer een bouwdeel duidelijke tekenen van veroudering vertoont, waarbij herstel binnen vijf jaar noodzakelijk zal zijn.
  • Kosten voor woningverbetering zijn kosten die geen directe technische noodzaak hebben voor aanpassing, maar eerder gericht zijn op het verbeteren van de woning.

De uiteindelijke kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen afwijken van de kostenraming. Diverse factoren, zoals de keuze van materialen, de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, de totale omvang van de opdracht en de onderhandelingen met de aannemer, kunnen van invloed zijn op de definitieve prijs. Daarom dienen de kostenramingen als indicatieve schattingen.

Over de keuring van Eigen Huis

De duur van een Eigen Huis aankoopkeuring kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van de woning en de huidige staat van onderhoud. Over het algemeen kun je rekenen op ongeveer anderhalf uur. De bouwkundig inspecteur bekijkt de gehele woning en biedt inzicht in de kosten die nodig zijn om de woning in goede staat te brengen. Deze keuring is niet geschikt voor het beoordelen van afzonderlijke onderdelen van de woning.

Bij schuine daken kan de bouwkundige doorgaans een beoordeling maken vanaf de grond. In sommige gevallen kan hij een plaatselijke inspectie uitvoeren vanuit een dakraam of dakkapel. Platte daken tot een hoogte van 2,7 meter zijn meestal bereikbaar met behulp van een ladder, waardoor de inspectie vanaf het dak of de ladder kan plaatsvinden. In situaties waar platte daken hoger zijn gelegen en niet toegankelijk zijn vanuit de woning, is een beoordeling niet mogelijk vanwege veiligheidsredenen.

De bouwkundige inspecteert de kruipruimte indien mogelijk, en zal in ieder geval de kruipruimte bekijken bij de vloeropening. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan het voorkomen dat de kruipruimte dieper wordt betreden.

Ook aankoopkeuring Eigen Huis bij appartement

Over het algemeen wordt bij een appartement alleen het privégedeelte gekeurd bij een Eigen Huis aankoopkeuring. Het kan voorkomen dat de bouwkundige elementen beoordeelt die deel uitmaken van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw, mits deze vanuit het appartement zichtbaar of toegankelijk zijn.

Eventuele kosten die in het rapport worden vermeld, zijn uitsluitend van toepassing op het gekeurde appartement. Voor meer informatie met betrekking tot alle gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw, wordt geadviseerd contact op te nemen met de Vereniging van Eigenaren. Vraag bij de VvE informatie op over de splitsingsakte, de meerjarenonderhoudsplanning en de financiële reserveringen.

Eigen Huis aankoopkeuring voor NHG

De aankoopkeuring Eigen Huis is een vertrouwelijk document dat uitsluitend bedoeld is voor de opdrachtgever. Derde partijen hebben geen recht of claim op basis van de keuring. Dit rapport is wel geschikt voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie.

Veelgestelde vragen over aankoopkeuring Eigen Huis

Dit zijn een aantal vragen die bij de aankoopkeuring Eigen Huis vaak worden gesteld:

Moet je zelf tijdens de keuring aanwezig zijn?

Het wordt aanbevolen om aanwezig te zijn tijdens de Eigen Huis aankoopkeuring. De bouwkundige zal zo direct een toelichting kunnen geven op de beoordeelde onderdelen van de woning en je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hoe zit het met asbest?

Indien de bouwkundige tijdens de inspectie van de woning materiaal tegenkomt dat mogelijk asbest is, zal dit vermeld worden in het rapport. De keuring op zichzelf omvat geen volledig onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de woning. De bouwkundige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet opmerken van mogelijk asbestverdacht of asbesthoudend materiaal. Neem voor een grondig onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de woning contact op met een specialist op het gebied van asbest.

Wie maakt de afspraak voor de keuring met de verkoper of makelaar?

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om een afspraak te regelen voor toegang tot de woning. Het is raadzaam om vooraf met de makelaar of verkoper af te stemmen over beschikbare momenten voor de keuring. Als je online een bouwtechnische keuring aanvraagt, kun je direct een geschikt tijdstip selecteren.

Hoe betaal je de keuring?

In de meeste gevallen wordt de betaling geregeld via een eenmalige incasso. Je kunt hiervoor toestemming geven op het tablet van de bouwkundige. Het bedrag wordt dan automatisch afgeschreven van je rekening, meestal tussen 1 en 3 weken na de keuring. Samen met het keuringsrapport ontvang je een keuringsopdracht waarin de kosten van de keuring vermeld staan. Als alternatief is er een  acceptgiro per e-mail op een later moment mogelijk.

Is lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis verplicht?

Deze dienstverlening is exclusief beschikbaar voor leden van Vereniging Eigen Huis. Als je nog geen lid bent, dan kun je lid worden om gebruik te kunnen maken van deze service. Als je niet alleen voor een bouwkundig rapport lid wilt worden, dan kun je ook via een onafhankelijk bouwkundig inspecteur een keuring inplannen.

Leave a Reply