Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Wanneer Een Bouwkundige keuring?

Bouwkundige Keuring Aankoop Woning

Een bouwkundige keuring is een belangrijke stap bij het kopen van een huis. Het doel van deze keuring is om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het pand en eventuele gebreken of tekortkomingen te ontdekken. Er zijn veel vragen over deze inspectie zoals: Wanneer een bouwkundige keuring laten uitvoeren? Wanneer is een bouwtechnische keuring van toepassing? En wanneer doe je een bouwkundige keuring bij nieuwbouw? De antwoorden op al deze vragen en meer lees je op deze pagina.

Wanneer bouwkundige keuring?

Over het algemeen wordt aanbevolen om een bouwkundige keuring uit te laten voeren in de volgende situaties:

 1. Bij de aankoop van een woning: Als je van plan bent een huis te kopen, is het verstandig om voorafgaand aan de aankoop een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Dit kan helpen om eventuele verborgen gebreken of achterstallig onderhoud op te sporen voordat je de koop definitief maakt.
 2. Verkoop van een woning: Als verkoper kun je er ook voor kiezen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren voordat je je huis te koop zet. Dit kan potentiële kopers geruststellen en transparantie bevorderen in het verkoopproces.
 3. Bij vermoeden van gebreken: Als er aanwijzingen zijn voor mogelijke gebreken aan een woning, zoals scheuren in muren, vochtproblemen, of andere zichtbare tekenen van achterstallig onderhoud, is het verstandig om een bouwkundige keuring te overwegen.
 4. Bij nieuwbouw: Hoewel je bij nieuwbouwwoningen misschien denkt dat een keuring overbodig is, kan het nog steeds waardevol zijn om mogelijke fouten of gebreken in een vroeg stadium op te sporen voordat je de woning betrekt.

De resultaten van de keuring kunnen invloed hebben op de beslissing om een woning te kopen, de onderhandelingen over de prijs, of de voorwaarden in het koopcontract.

Verschil bouwkundig en bouwtechnisch

Er wordt in de praktijk gesproken van zowel bouwkunde als bouwtechniek. Dit zijn twee begrippen met veel overeenkomsten maar ook enkele verschillen. Wanneer doe je een bouwkundige keuring en wanneer is een bouwtechnische keuring de beste optie?

1. Bouwkundig

In een bredere context verwijst ‘bouwkunde’ naar alles wat met de bouw en constructie van gebouwen te maken heeft. In een meer specifieke context wordt de term ‘bouwkundig’ vaak gebruikt om te verwijzen naar de algehele staat van een gebouw, inclusief de constructieve elementen, afwerkingen, installaties, en andere relevante aspecten.

2. Bouwtechnisch

Bouwtechnisch wordt vaak gebruikt als een synoniem voor ‘bouwkundig’. Het heeft betrekking op de technische aspecten van de bouw, inclusief de staat van de constructie, installaties, en andere technische elementen. Soms wordt ‘bouwtechniek’ specifiek gebruikt om te verwijzen naar de technische details en aspecten van de bouw, zoals de kwaliteit van de toegepaste materialen, de constructiemethoden, en de technische staat van installaties.

Of je nu de term ‘bouwkundig’ of ‘bouwtechnisch’ gebruikt, het is belangrijk om te begrijpen dat het doel is om inzicht te krijgen in de staat van het onroerend goed, mogelijke gebreken te identificeren en aanbevelingen te doen voor eventuele benodigde reparaties of onderhoud.

Keuring voor kopers en verkopers

Wanneer doe je een bouwkundige keuring? Dit hangt af van de situatie en welke rol je zelf hebt in het proces. Zo zijn er andere redenen voor een koper dan voor een verkoper. Laten we de redenen voor wanneer een bouwkundige keuring van pas komt even op een rijtje zetten.

Bouwkundige keuring voor kopers

Een bouwkundige keuring voor kopers is een grondige inspectie van een woning vóór de definitieve aankoopbeslissing. Belangrijke aspecten zijn:

 1. Inspectie door een professional: Uitgevoerd door een gekwalificeerde bouwkundige of inspecteur met expertise in bouwtechniek om potentiële problemen te identificeren.
 2. Grondige inspectie: Omvat een diepgaande beoordeling van zowel externe als interne aspecten, inclusief fundering, dak, muren, vloeren, ramen, deuren, leidingen, en elektrische systemen.
 3. Rapport met bevindingen: De koper ontvangt een gedetailleerd rapport na de keuring met beschrijvingen van gebreken, mogelijke problemen, en aanbevelingen voor reparaties of onderhoud.
 4. Onderhandelingspositie: Het keuringsrapport kan de koper helpen bij prijsonderhandelingen. Bij aanzienlijke gebreken kan de koper bijvoorbeeld een lagere prijs vragen of reparaties voor de verkoop eisen.
 5. Informatie voor besluitvorming: Essentiële informatie voor een weloverwogen aankoopbeslissing, waarbij de potentiële kosten van toekomstig onderhoud of reparaties worden overwogen.

Het opnemen van de bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst biedt de koper de mogelijkheid de koop te annuleren of opnieuw te onderhandelen bij ernstige problemen.

Bouwkundige keuring voor verkopers

Een verkoper keuring, uitgevoerd door de verkoper voordat het huis op de markt komt, heeft als doel potentiële kopers transparantie te bieden over de bouwkundige staat van het pand. Belangrijke aspecten zijn:

 1. Voorbereiding op verkoop: Proactieve stappen worden genomen om potentiële problemen aan te pakken, wat het vertrouwen van kopers vergroot en verkoopkansen kan verbeteren.
 2. Identificatie van gebreken: De inspectie identificeert bouwkundige gebreken, variërend van structurele kwesties tot problemen met installaties, dakbedekking, isolatie, en andere aspecten van het pand.
 3. Transparantie naar kopers: Het rapport van de bouwkundige keuring wordt beschikbaar gesteld aan potentiële kopers, waardoor zij gedetailleerde informatie krijgen over de staat van het huis en eventuele zorgen worden weggenomen.
 4. Voordeel bij onderhandelingen: Een verkoper met een bouwkundige keuring heeft een sterke onderhandelingspositie, vooral als er geen ernstige gebreken aan het licht komen tijdens koperskeuringen.
 5. Prijsonderhandelingen: De keuring kan de verkoper helpen bij prijsonderhandelingen; indien problemen zijn geïdentificeerd, kan de verkoper overwegen deze te repareren voor de verkoop of de vraagprijs aanpassen.
 6. Versnelling van het verkoopproces: Een vooraf uitgevoerde keuring kan het verkoopproces versnellen doordat kopers het huis als betrouwbaarder beschouwen, wat mogelijk snellere beslissingen tot gevolg heeft.

Wanneer een bouwkundige keuring uitgevoerd moet worden is dus afhankelijk van de rol die je inneemt en de fase waarin je op dat moment zit. Daarnaast spelen er ook factoren mee zoals de leeftijd van het pand.

Bouwkundige keuring bij nieuwbouw

Bij een nieuwbouw woning zou je wellicht denken dat een inspectie helemaal niet nodig is. Toch is het zeker wel aan te bevelen om de woning te laten bekijken door een onafhankelijk expert. Wanneer doe je een bouwkundige keuring bij nieuwbouw?

 • Voor het ontvangen van de sleutels vindt meestal een vooroplevering plaats. Een bouwkundige keuring op dit moment kan controleren of de bouw voldoet aan contractuele afspraken, gebreken ontdekt, en de algehele afwerking beoordeelt.
 • Gedurende de garantieperiode na oplevering, vaak de eerste jaren, kan een bouwkundige keuring verborgen gebreken opsporen voordat de garantie vervalt.
 • Een keuring bij nieuwbouw kan fouten in de bouwkwaliteit identificeren die niet direct zichtbaar zijn, zoals constructiefouten, isolatieproblemen, leidingwerk, en elektrische systemen.
 • Net voor de officiële aanvaarding van het pand van de aannemer biedt een keuring de kans om eventuele gebreken te laten verhelpen voordat de verantwoordelijkheid wordt overgenomen.

Een bouwkundige keuring kan helpen om tijdig problemen op te sporen en ervoor te zorgen dat het pand aan de verwachtingen voldoet.

Leave a Reply