Location

Franklinstraat 1-A, 2691 HB 's-Gravenzande

Telefoonnummer

085 483 0801

Bouwkundige keuring Aftrekbaar

Bouwkundige keuring Aftrekbaar

Een belasting vraag die vaak gesteld wordt; is de bouwkundige keuring aftrekbaar? Het korte antwoord is ja, de bouwkundige keuring kosten zijn aftrekbaar. Maar je voelt al dat er mitsen en maren zijn. Om ervoor te zorgen dat je geen geld misloopt, of extra moet betalen, hebben we op deze pagina de meest relevante informatie over dit onderwerp op een rijtje gezet. De bouwkundige keuring is aftrekbaar bij de belastingdienst, mits je aan enkele voorwaarden voldoet. Lees dus snel verder voordat je contact opneemt met een bouwkundig inspecteur.

Is bouwkundige keuring aftrekbaar?

De bouwtechnische keuring is fiscaal aftrekbaar, dat is alvast een mooie meevaller op het aangiftebiljet. Maar zoals je zult begrijpen zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Volg de juiste stappen en je kunt profiteren van belastingvoordeel.

In het kort is dit de regel: Een bouwkundige keuring kan worden afgetrokken van de belasting indien het rapport wordt aangevraagd in verband met de aankoop, renovatie of onderhoud van een woning. Over het algemeen zijn deze kosten in de meeste gevallen dus fiscaal aftrekbaar. Het is echter ook mogelijk dat je om andere redenen wilt weten wat de staat van een pand is. Als er geen verplichting vanuit een externe partij van toepassing is, dan is een bouwkundige keuring wellicht niet aftrekbaar. In het geval van een hypotheekaanvraag bij een huis kopen mag je ervan uitgaan dat het bedrag aftrekbaar is.

In het kort zijn dit de voornaamste kostenposten bij een huis kopen die aftrekbaar zijn:

 • De kosten die in verband staan met de diensten van de hypotheekadviseur, zoals advies- en bemiddelingskosten.
 • Eventuele kosten voor bereidstellingsprovisie, die van toepassing kunnen zijn als een offerte verlengd moet worden.
 • De notariskosten die betrekking hebben op de opstelling van de hypotheekakte.
 • De kosten verbonden aan het inschrijven van de hypotheekakte in het Kadaster.
 • De kosten voor een taxatie, die noodzakelijk is om de lening te verkrijgen.
 • De kosten die voortkomen uit de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Als het nieuwbouw betreft dan is de bouwrente ook aftrekbaar evenals de kosten voor het bouwdepot. Verder is het ook praktisch om te weten welke kosten niet aftrekbaar zijn van de belasting:

 • De kosten in verband met de diensten van een makelaar.
 • De belasting voor de overdracht van eigendom.
 • De kosten van de notaris en de kadastrale rechten voor de aankoopakte, los van de kosten voor de hypotheekakte.
 • Kosten gerelateerd aan het onderhoud en de verbouwing van het onroerend goed.
 • De uitgaven voor het verkrijgen van een bankgarantie.
 • Kosten die verband houden met het verkrijgen van een energielabel.

Nu weet je dat de bouwkundige keuring van een woning in beginsel aftrekbaar is. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de hypotheek? Laten we dat even nader toelichten.

Bouwkundige keuring hypotheek is aftrekbaar

De meeste huizen worden gekocht met een hypothecaire lening. Dit kan bij de bank zijn of een andere geldverstrekker. Is de bouwkundige keuring hypotheek aftrekbaar en hoe werkt dit? Dat leggen we even in het kort uit.

Een bouwkundige of bouwtechnische keuring is een verplichting die veel hypotheekverstrekkers stellen. Dit is met name van toepassing op wat oudere woningen waarbij het risico op gebreken hoger ligt. Deze verplichting speelt een rol bij het feit dat een bouwkundige keuring voor de hypotheek aftrekbaar is. Je hebt geen vrije keuze en deze handeling is van belang bij de aankoop van een woning.

Bij een bouwkundige keuring wordt vooral gelet op de uiterlijke kenmerken en zichtbare gebreken. Als het een bouwtechnische keuring betreft worden technische installaties ook onder de loep genomen. In het rapport staan eventuele gebreken en verbeterpunten beschreven met een indicatie van de kosten. Naast het feit dat een bouwkundige keuring aftrekbaar is, kun je ook beter investeringen plannen en een begroting maken.

De vraag “is de bouwkundige keuring aftrekbaar?” hebben we hiermee wel beantwoord. Dan blijven er nog een aantal vragen over. Waar je geld kunt besparen bij een huis kopen bijvoorbeeld. En ook zeker waar je niet op moet besparen, want een paar euro nu besparen kan je later een fortuin kosten. Er zijn overigens situaties waarbij de bouwkundige keuring niet aftrekbaar is, dit betekent niet dat je geld verspilt. Als je bijvoorbeeld de staat van een pand wilt weten voordat je investeert in renovatie. Een inspectie begint bij pakweg enkele honderden euro’s en kan je aan het einde van de rit duizenden euro’s voordeel opleveren.

Wat houdt kosten koper in?

Wat zijn eigenlijk de voornaamste kosten die onder de term “kosten koper” vallen? Normaal gesproken gaat het hierom:

 1. Overdrachtsbelasting: Dit is een belasting die de koper betaalt aan de Belastingdienst en is sinds januari 2022 twee procent van de aankoopprijs voor bestaande woningen en acht procent voor niet-woningen.
 2. Notariskosten: De kosten voor het opstellen van de notariële akte voor de eigendomsoverdracht. Deze kosten variëren per notariskantoor.
 3. Kadastrale kosten: Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het inschrijven van de eigendomsoverdracht bij het Kadaster.
 4. Makelaarskosten: Als je een aankoopmakelaar hebt ingeschakeld, kunnen er makelaarskosten in rekening worden gebracht. Let op; deze kosten zijn niet altijd van toepassing.
 5. Advies- en bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur: Als je een hypotheekadviseur hebt ingeschakeld om je te helpen bij het regelen van je hypotheek, kunnen er kosten aan verbonden zijn.

Het exacte bedrag van de kosten koper kan variëren, afhankelijk van de aankoopprijs van het huis en de specifieke omstandigheden. Het is verstandig om advies in te winnen bij een notaris of een financieel adviseur om een duidelijk beeld te krijgen van de te verwachten kosten bij de aankoop van een woning.

Besparen op de juiste manier

De bouwkundige keuring bij de belasting is aftrekbaar, daar gaat het om op deze pagina. Maar er zijn uiteraard meer zaken om rekening mee te houden. Er komen veel kosten op je af bij een huis kopen, verkopen of verhuren. Er zijn ook zeker voordelen te behalen als je goed oplet. Bespaar nooit op kwaliteit, dit geldt ook zeker voor een inspectie. De bouwkundige keuring van de woning is aftrekbaar mits je een erkend bedrijf inschakelt die je een factuur conform de regels geeft. Als het rapport niet aan de voorwaarden voldoet, dan loop je niet alleen belastingvoordeel mis, je loopt ook het risico dat een hypotheekaanvraag niet wordt toegewezen. Wees dus altijd behoedzaam bij prijsvergelijk en weeg altijd de kosten tegen de baten af

Zijn de kosten voor een bouwkundige keuring aftrekbaar? Het antwoord is dus een volmondig “ja” maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Laat je dus goed voorlichten en neem bij twijfel contact op met een expert.

Leave a Reply